Úvodná stránka

Projekt "Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov na ZŠ Ivana Krasku v Trebišove" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Ikona prostriedku iDevice Cieľ projektu
 
Cieľom projektu je motivovať žiakov z MRK k vzdelávaniu prostredníctvom nových programov a prípravných/doučovacích kurzov pre ich inklúziu do vyučovacieho procesu spoločnosti.


"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ."

Základná škola, Ivana Krasku, Trebišov © 2010